Over Met Andere Woorden

Over Met Andere Woorden


Met Andere Woorden is het vakblad Bijbel & vertalen van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het eerstvolgende nummer verschijnt in mei 2019.


Met Andere Woorden
- houdt u up-to-date op het gebied van bijbelvertalen
- brengt inspirerende artikelen op het snijvlak van vertalen en exegese
- is bedoeld voor predikanten en andere professionele bijbelgebruikers
- is toegankelijk geschreven ook voor wie geen Grieks en Hebreeuws beheerst
- informeert over de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling.
Met Andere Woorden verschijnt tweemaal per jaar en wordt gratis toegezonden.

Voor auteurs

Lees MAW 01-2018 digitaal