Organisatie

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is een vereniging van ruim 118.000 enthousiaste leden en 1.400 vrijwilligers. Het NBG heeft 60 werknemers en telt vijf afdelingen: Relaties & Evenementen, Vertalen & Bijbelgebruik, Communicatie & Fondsenwerving, Financiën en Uitgeven. Daarnaast is er een team buitenlandwerk.

Het Nederlands Bijbelgenootschap is een Erkend Goed Doel. De toezichthouder CBF controleert de kwaliteitseisen. We zijn vanaf de oprichting in 1814 een vereniging. De doelstellingen en bestuurlijke organisatie zijn vastgelegd in de statuten.

Ledenraad

De ledenraad bewaakt de statutaire bepalingen, in het bijzonder de drie hoofddoelstellingen van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk en houdt toezicht op de hoofdlijnen van het beleid. Het bestuur stelt het algemene beleid vast op voorstel van de directie en evalueert de uitvoering ervan. De zeven leden van het bestuur worden benoemd door de ledenraad.

Bekijk de bestuursleden

Adviesraden

De commissie Financiële en Economische Zaken (FEZ) geeft advies aan het bestuur over de financiële gang van zaken van de vereniging. De commissie bestaat uit vijf leden, de penningmeester van het bestuur is de voorzitter. De vrijwilligers adviesraad is een overlegorgaan voor het vrijwilligerswerk en adviseert de directie.

Directie & managementteam

De operationele leiding van de organisatie ligt in handen van de directeur. De directeur wordt benoemd door het bestuur. De afdelingen worden aangestuurd door vier managers.

Bekijk de directie en het managementteam

Werknemers

De werknemers van het NBG doen veel werk achter de schermen, maar een aantal van hen kunt u tegenkomen – soms persoonlijk bij lezingen of presentaties, maar ook als schrijver van blogs en artikelen. De regiocoördinatoren begeleiden de vrijwilligers van het NBG en onderhouden contacten met kerken. Zij zijn verantwoordelijk voor de activiteiten en acties in hun regio. De wetenschappelijk medewerkers zetten hun expertise in op diverse gebieden rond de Bijbel, bijvoorbeeld op het gebied van godsdienstpedagogiek, Oude Testament en Nieuwe Testament.

Bekijk het team regiocoördinatoren
Bekijk het team Vertalen & Bijbelgebruik

Uitgeven

Het uitgeven van bijbels en producten rond de Bijbel is een van de belangrijkste activiteiten van het NBG. De uitgaven dragen bij aan het begrip, de toegankelijkheid, de leesbaarheid van de Bijbel, maar bieden ook verdieping van de bijbelkennis en de toepasbaarheid in het dagelijks leven. We willen het expertisecentrum zijn op het gebied van de Bijbel. Daarbij weerspiegelt ons uitgavenpalet de typen uitgaven die bijbellezers willen en verwachten.

Bekijk het team Uitgeven
Bekijk ook met wie we samenwerken.