Voorwaarden NBV & BGT

Op de bijbelvertalingen van het Nederlands Bijbelgenootschap: de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) en de Bijbel in Gewone Taal (BGT) zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Nieuwe Bijbelvertaling

De tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden vrijelijk worden geciteerd en/of gedrukt tot een maximum van 50 verzen, mits het aantal geciteerde woorden niet meer bedraagt dan 50% van een bijbelboek en/of 50% van de tekst van het werk waarin ze worden geciteerd.

De copyrightvermelding moet als volgt luiden: De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

Voor andere vormen van gebruik is officieel toestemming nodig. In sommige gevallen geldt de verplichting tot betaling van royalty. Neem voor meer informatie contact op via info@bijbelgenootschap.nl.

Bijbel in Gewone Taal

Op het gebruik van bijbelteksten uit de Bijbel in Gewone Taal zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing:

  • Uit de Bijbel in Gewone Taal mag geciteerd worden tot een maximum van 50 verzen. Bij gebruik altijd de volgende bronvermelding hanteren: deze bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014.
  • Bent u journalist en wilt u meer citeren? Stuur dan uw verzoek naar communicatie@bijbelgenootschap.nl.
  • Kerken mogen in print meer citeren (in redelijkheid). Bij gebruik altijd de volgende bronvermelding hanteren: deze bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014.
  • Andere organisaties (bijvoorbeeld uitgevers) die teksten uit de Bijbel in Gewone Taal willen gebruiken en daarbij het maximum van 50 verzen overschrijden, dienen daarvoor officieel toestemming te vragen via info@bijbelgenootschap.nl.
  • In sommige gevallen (bij citeren van meer dan 50 verzen) geldt de verplichting tot betaling van royalty. Bijvoorbeeld in geval van commerciële uitgaven of andere publicaties die tegen betaling worden verkocht.